Serveis de Lifestyle, Filantropia i Art

Serveis de Lifestyle, Filantropia i Art

Crèdit Andorrà ofereix als seus clients una gestió integral del seu patrimoni, la qual cosa inclou la gestió dels seus actius personals i l’assessorament d’inversions en art i filantropia. El nostre objectiu es facilitar una gestió discreta, objectiva i personalitzada del patrimoni dels nostres clients, i per aquest motiu disposem, dins la nostra oferta de valor, de serveis d’assessorament en art i filantropia, com també de serveis de lifestyle

Crèdit Andorrà ofereix als seus clients un marc per a una administració i una planificació efectives i eficients dels seus actius personals i del seu patrimoni familiar.

  • Assessorament sanitari integral
  • Formació
  • Seguretat
  • Llar i gestió de personal al servei de la llar
  • Trasllats, gestió de propietats i logística
  • Compra/lloguer de jets privats i iots
  • Col·leccionisme (vins reconeguts, cotxes, antiguitats, etc.)

El nostre objectiu és abastar totes les necessitats i els objectius dels nostres clients quant a inversions en art i les seves activitats relacionades.

  •  Cerca en el mercat de l’art
  •  Assessorament en compres i vendes
  •  Entrada a exposicions, visites privades, accés a importants galeries d’art
  •  Comprovació d’autenticitat, integritat i procedència
  •  Gestió de col·leccions d’art, logística i custòdia
  •  Gestió de xarxes amb galeries i col·leccionistes

A Crèdit Andorrà satisfem els objectius filantròpics dels nostres clients com a part de les seves estratègies de planificació financera.

  • Assessorament en opinions i notícies en el marc de la filantropia
  • Cerca d’estratègies per a inversions socials o filantròpiques
  • Creació de les eines adients per a donacions
  •  Programes de Responsabilitat Social Corporativa
  •  Creació i gestió de fundacions sense ànim de lucre