Sector bancari

El sector bancari andorrà compta amb més de 80 anys d'experiència en aquesta activitat.

Els òrgans reguladors

Tots els bancs estan supervisats i regulats per l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). És l'autoritat del sistema financer i promou el seu bon funcionament i la seva estabilitat.

L'Associació de Bancs d'Andorra (ABA) vetlla per l'autoregulació del sector i per l'aplicació de la bona pràctica bancària. Aglutina la totalitat dels bancs de la plaça.

La Unitat de Prevenció del Blanqueig impulsa i coordina les mesures de prevenció del blanqueig i finançament del terrorisme. Segueix les indicacions del Comitè MONEYVAL del Consell d'Europa i les 40 recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI).

Reputació i solvència

La plaça andorrana gaudeix d'una excel·lent reputació financera gràcies a la solidesa i el rigor en l'aplicació dels estàndards internacionals. Aquest rigor està avalat per organismes com ara el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Consell d'Europa.

El sistema bancari andorrà disposa d'una elevada ràtio de solvència, fruit d'una política de forta capitalització. Històricament, s'han establert uns coeficients de solvència i liquiditat mínims més exigents  que els que prevalen en la majoria de països. 

Cap a la transparència fiscal i l’homologació internacional

El Principat està adaptant el seu marc legislatiu a l’evolució del cabal internacional, i particularment, en matèries de normativa bancària, financera i de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, en relació amb la Unió Europea i l’OCDE.

En aquest context d’homologació s’ha apostat també per l’elaboració d’un marc legal transparent i modern, d’acord amb els estàndards internacionals existents a la resta de països i places financeres.

La Declaració de París (2009) dóna inici a aquest procés de reforma, amb el compromís del país d’acollir els estàndards de l’OCDE. La signatura del Conveni d’assistència mútua amb l’OCDE (2013) suposa un pas endavant en matèria d’intercanvi d’informació fiscal sota demanda. En aquest sentit, Andorra ha aconseguit ja signar acords d’intercanvi d’informació fiscal amb 26 països.

Paral·lelament, la signatura el 2011 de l’Acord monetari amb la UE ha permès el país adoptar l’euro com a moneda oficial i modernitzar el seu mapa fiscal, amb la introducció d’un sistema tributari propi que ha suposat, a la vegada, la signatura de convenis de no doble imposició amb 6 països que sustenten l’obertura econòmica.

El gener del 2017 es preveu que entri en vigor la legislació que regularà l’intercanvi automàtic d’informació (IAI) en matèria fiscal i que homologarà la banca andorrana a la resta de la banca europea, en línia també amb els nous estàndards globals per a l’intercanvi automàtic d’informació segons la normativa internacional de l’OCDE i del G20.

Font: Associació de Bancs Andorrans (ABA)