Ràtios

Voler ser un referent en el nostre sector i situar l’activitat del banc entre les millors pràctiques internacionals ens ha portat a que, tant pels nostres ràtings, la saludable qualitat dels nostres actius, la nostra consistència en els resultats com per la gestió dels riscos, la posició de Crèdit Andorrà sigui de gran solidesa patrimonial i de màxima solvència en relació al sector financer internacional.