Planificació patrimonial

Al Grup Crèdit Andorrà volem gestionar el patrimoni dels nostres clients d'una manera integral i des de tots els seus vessants. Una planificació patrimonial òptima no només pren en compte les necessitats d'inversió, sinó també totes les àrees i els aspectes que afecten el seu patrimoni.

El nostre objectiu és ser un soci de confiança en els seus projectes i en totes les etapes de la seva vida: des de la creació de riquesa passant per la protecció, la gestió i la comercialització, fins a la transferència generacional del seu patrimoni.

Per aquesta raó, contemplem altres aspectes que van més enllà de la planificació de les seves inversions, com ara les assegurances, el finançament i les inversions en actius reals. A totes les accions que realitzem sobre el patrimoni, busquem l'optimització fiscal en funció de les condicions de cada client. 

Al Grup Crèdit Andorrà, mitjançant les nostres companyies d'assegurances, l'assistirem en la correcta planificació de les seves cobertures de risc personal, de la seva família i de la seva empresa perquè, davant escenaris adversos, la situació patrimonial es mantingui estable.

El nostre equip d'experts analitza el grau de cobertura actual de cada un dels nostres clients davant riscos de diferent naturalesa per poder arribar a un equilibri estructural òptim entre tots dos conceptes.

De la mateixa manera, oferim el nostre coneixement en la planificació de la jubilació del client i en com preparar fonts complementàries de renda per tal de no veure disminuït el seu nivell de vida en aquesta etapa.

Mitjançant el nostre Grup Assegurador volem atendre els compromisos amb clients a llarg termini, amb un equip que ens permeti donar servei de primera qualitat en assegurances i consultoria actuarial en empreses.

Volem ser el seu partner de confiança en tots els seus projectes, i oferir-li un assessorament integral del seu patrimoni.

Creiem en una col·laboració estreta entre entitat i client, amb una visió i uns objectius únics de protecció i creixement del patrimoni. En aquesta relació, el banc posa al servei de cada client la seva solvència per aconseguir rendibilitzar les seves capacitats sense perdre mai de vista les seves necessitats:

  • Finançament palanquejat sobre actius financers.
  • Productes estructurats amb finestres de liquiditat.
  • Finançament amb garantia real o hipotecària, etc.