Inversions financeres

Al Grup Crèdit Andorrà gestionem les inversions dels nostres clients intentant obtenir un rendiment conforme a les seves necessitats, les seves expectatives i el seu perfil inversor. Per aquesta raó, comptem amb una solució a mida per a aquells clients que necessiten ser assessorats en les seves inversions financeres: la gestió del patrimoni compartida amb el client o la delegació d'aquesta gestió (gestió discrecional).

Sobre la base d'un ampli ventall d'opcions d'inversió i sota la filosofia d'independència financera i arquitectura oberta guiada, es dissenya i planifica una estratègia financera personalitzada, invertint en diferents tipus d'actius.

En funció de les característiques de les operacions que realitzi el client, analitzem i avaluem la conveniència i la idoneïtat de la inversió en cada cas. Si cal, advertim el client de la conveniència de no realitzar aquelles operacions que no s'adaptin al seu perfil, a les seves necessitats o al seus coneixements.

Posem a disposició dels nostres clients una plataforma de renda fixa per accedir al mercat. Aquesta plataforma consisteix en una mesa de contractació que li donarà accés al mercat primari i secundari, sempre sota una execució transparent.

Si l'objectiu dels nostres clients és invertir en actius complexes, oferim un assessorament perquè ho facin amb la màxima seguretat i tranquil·litat. Invertir en renda fixa requereix conèixer la solvència de l'emissor i el risc de l'emissió; per això, realitzem una selecció dels títols amb la millor relació rendibilitat-risc.

Si els nostres clients desitgen invertir en productes de renda variable, els oferim un servei integral que inclou des de l'anàlisi fonamental i la valoració de la companyia fins a l'assessorament sobre posicions estratègiques en companyies cotitzades. El nostre objectiu és acompanyar-los i estar presents en tot el procés d'inversió.

Renda Variable
Renda Variable
 
Valoració de la companyia
 
Network contrastada entre grans inversors
 
Anàlisi ad hoc d'un sector
 
Gestió de carteres personalitzades
 
Assessorament sobre posicions estratègiques en companyies cotitzades
 
Execució de block trades
 
Anàlisi fonamental

Al Grup Crèdit Andorrà oferim als nostres clients la possibilitat d'estructurar operacions o productes a mida. Durant aquest procés es prenen en compte totes les variables que intervenen en la composició de l'operació a estructurar sobre la base del criteri de risc i rendiment de cada client.

Els productes estructurats permeten als nostres clients diversificar, activar i filtrar el risc, disposar d'una inversió a la seva mida i comptar amb un vehicle fiscalment eficient.

Mitjançant una estructura i una plataforma d'arquitectura oberta, al Grup Crèdit Andorrà facilitem als nostres clients l'accés a un ampli univers de fons. Podran triar entre diferents zones geogràfiques, diferents tipologies d'actius i l'estil de gestió que més els convingui. Tindran accés a les millors gestores internacionals, les quals els garantiran els productes que millor s'adaptin al seu perfil, com també una diversificació òptima.