Gestió discrecional

La gestió discrecional és l'opció que oferim als nostres clients si volen despreocupar-se de la dedicació que implica gestionar el seu patrimoni dia a dia.

A Crèdit  Andorrà posem a la disposició dels nostres clients una àmplia gamma d'inversió de mandats de gestió de títols (inversió directa en actius) i de mandats de gestió de fons d'inversió de tercers amb diferents perfils d'inversió per adaptar-nos a les necessitats de cadascun d’ells.

Filosofia d'inversió

En els mandats de gestió apliquem una disciplina màxima en la gestió de les inversions per tal de fer-les flexibles davant entorns de mercat complexes. Ens regim per un model de gestió basat en inversions rendibles i sostenibles, la cerca de l'estabilitat a curt termini i de rendibilitat a llarg termini.

Seguim mètodes rigorosos d'anàlisi i inversió que ens permeten aplicar un criteri de prudència a l'hora d'aconsellar i prendre les decisions dels nostres clients. El nostre objectiu és la preservació del capital i la protecció del seu patrimoni.

Ens assegurem que el servei que prestem als nostres clients s'adapti als seus coneixements, la seva experiència, els seus objectius i la seva situació financera. Apliquem mètodes apropiats d'avaluació i comparació en funció dels objectius d'inversió de cada client i dels diferents instruments financers de la seva cartera.

Tipus de mandats de gestió

Atesa la gran varietat de perfils dels nostres clients i de necessitats a cobrir, oferim als nostres clients mandats de gestió de títols que inverteixen de manera directa en diferents actius, o bé mandats de gestió de fons d'inversió de tercers.

Tant en uns casos com en els altres, l'objectiu és batre els índexs de referència a mitjà i llarg termini, alhora que es minimitzen els riscos de caigudes importants inherents als mercats financers.

El mandat de fons d'inversió de tercers és un vehicle d'inversió de fiscalitat atractiva per a aquells clients que ho demanen.

Perfils de risc

Els perfils de risc van des de l'inversor que pretén simplement la preservació del patrimoni fins aquell que busca el creixement del capital assumint el risc associat a la volatilitat de renda variable.

Fins a vuit perfils d'inversió diferents (rendista, defensiu, conservador, moderat, equilibrat, decidit, agressiu i dividend) per poder oferir a cada client un espai per a les seves inversions que s'adapti a les seves necessitats. La prudència en l'assumpció de riscos ocupa sempre un lloc destacat.

Equip especialitzat

Al Grup Crèdit Andorrà comptem amb un equip de gestors personals i d'experts en gestió d'actius que realitza un seguiment continuat de les inversions dels nostres clients, una anàlisi dels resultats i un control exhaustiu dels riscos.

Esquema de comissions basat en resultats

Conscients que el rendiment de les inversions dels nostres clients depèn de la nostra eficiència i eficàcia, ens adaptem a les situacions canviants dels mercats i ajustem les nostres comissions al rendiment d’aquestes inversions.

Informes de seguiment

Els nostres clients disposen, de manera regular i sempre que ho sol·licitin, d'informació actualitzada de la seva cartera i de totes les seves operacions.

Avantatges

  • Adaptabilitat de les carteres a les diferents perspectives i als moviments del mercat.
  • Gestió flexible amb un control estricte dels diferents riscos.
  • Accés a diferents inversions i gestores, igual que un gran inversor.
  • Efecte diversificador invertint en una cartera d'inversions global.