Fons d'inversió

Mitjançant una estructura i una plataforma d'arquitectura oberta, al Grup Crèdit Andorrà facilitem als nostres clients l'accés a un ampli univers de fons. Els nostres clients podran triar entre diferents zones geogràfiques, diferents tipologies d'actius i l'estil de gestió que més els convingui. De la mateixa manera, tindran accés a les millors gestores internacionals i gaudiran d’una diversificació òptima.

Crèdit Andorrà Asset Management* és la gestora de fons del Grup Crèdit Andorrà. Líder a Andorra en la gestió d’actius, compta amb més de 25 anys d’experiència i gestiona més de 2.200 milions d’actius.

Els fons d’inversió de renda variable Crèdit Andorrà segueixen la filosofia value investing, que cerca negocis comprensibles, ben gestionats i amb bones perspectives de generació de beneficis que tinguin un preu atractiu respecte del seu valor estimat.

* Nom comercial de Crediinvest, SA.

Fons de renda variable

Els fons de renda variable de Crèdit Andorrà segueixen la filosofia de gestió d'inversió en valor value investing. 

Amb els fons de renda variable de Crèdit Andorrà, el nostre objectiu és oferir rendiments consistents i sostinguts, per sobre dels índexs de referència.

 • Segueixen la filosofia value investing, que ofereix potencials elevats de revaloració. L’inversor pot aconseguir un rendiment atractiu a mitjà i llarg termini, fugint de les inversions de tipus especulatiu.
 • Li oferim una àmplia gamma de fons de renda variable perquè pugui diversificar i trobar els fons que s’adaptin millor a les seves necessitats i al seu perfil inversor.

Pot seguir les cotitzacions dels nostres fons de renda variable al web: www.borsacredit.ad.

Fons mixtos

Els fons mixtos de Crèdit Andorrà són fons que inverteixen part del patrimoni en actius de renda fixa i en renda variable. Van dirigits a clients que valoren la seguretat i l’estabilitat, però que no volen renunciar a un rendiment positiu.

Dins d’aquesta categoria hi ha la gamma d’Organismes d’Inversió Col.lectiva (OIC) Active Allocation, que inverteix en fons d’inversió d’arreu del món localitzant en cada moment la millor oportunitat.

 • Arquitectura oberta: Aquesta gamma disposa de la millor selecció de fons propis i aliens, oferint als clients un ampli ventall d’oportunitats d’inversió dins del mercat internacional. Fa una selecció dels millors fons de manera constant.
 • Gestió activa: Adaptació constant a l’entorn per aconseguir el millor binomi rendibilitat-risc en funció de l’objectiu d’inversió per cada perfil
 • Solucions d’inversió: Tres alternatives d’inversió per adaptar-se als diferents perfils de risc de cada client

Pot seguir les cotitzacions de la gamma Active Allocation al web: www.creditbroker.ad

* Crediinvest SICAV Active Allocation Conservative (número registre AFA EB02-0003-14), Crediinvest SICAV Active Allocation Flexible (número registre AFA EB02-0003-15), Crediinvest SICAV Active Allocation Dynamic (número registre AFA EB02-0003-16) i Crediinvest SICAV Active Allocation Equity (número registre AFA EB02-0003-17) són compartiments de la SICAV luxemburguesa Crediinvest SICAV (Organisme d’Inversió Col·lectiva en Valors Mobiliaris –UCITS–), autoritzada a Luxemburg i supervisada i regulada per la CSSF, amb el número de registre B-98745. Les comissions i despeses associades als referits compartiments de la SICAV es detallen en el prospecte i en el document de dades fonamentals per a l’inversor (KIID), disponibles i consultables a www.creditbroker.ad. Societat Gestora: MC Square, SA. Gestora d’Inversions: Credi-invest, SA. Entitat dipositària: Banque de Patrimoines Privés, SA. Distribuïdor de la SICAV a Andorra: Crèdit Andorrà, SA, amb número d’autorització EB 02/95.

Fons de renda fixa

Els fons d’inversió de renda fixa de Crèdit Andorrà van dirigits a clients que valoren la seguretat i l’estabilitat a mitjà termini, però sense renunciar a un rendiment positiu.

 • La política d’inversió és molt conservadora.
 • El seu objectiu és preservar el capital i aconseguir una lleugera revaloració del patrimoni.
 • La seva liquiditat és diària, raó per la qual el client gaudeix sempre de la màxima disponibilitat dels seus diners.
 • Els mètodes i processos d’inversió que s’utilitzen són rigorosos, i s’aplica sempre el criteri de prudència a l’hora de gestionar les inversions.
 • La gamma de fons de renda fixa de Crèdit Andorrà està integrada pel fons Crediinvest SICAV Short Term Fixed Income i Crediinvest SICAV Fixed Income.

Pot seguir les cotitzacions dels nostres fons de renda fixa al web: www.borsacredit.ad.

Fons monetaris

Els fons d’inversió monetaris de Crèdit Andorrà van dirigits a clients que valoren principalment la seguretat i l’estabilitat de les seves inversions.

 • La política d’inversió és molt conservadora.
 • El seu objectiu és preservar el capital i aconseguir una lleugera revaloració del patrimoni.
 • La seva liquiditat és diària, raó per la qual el client gaudeix sempre de la màxima disponibilitat dels seus diners.
 • Els mètodes i processos d’inversió que s’utilitzen són rigorosos i s’aplica sempre el criteri de prudència a l’hora de gestionar les inversions.

Pot seguir les cotitzacions dels nostres fons monetaris al web: www.borsacredit.ad.