Entorn econòmic

Amb l'objectiu de diversificar l'economia, Andorra està fent un esforç per impulsar la inversió estrangera. En aquest sentit, la liberalització de les inversions estrangeres, la firma dels convenis de no doble imposició i l'aplicació d'una fiscalitat directa, posicionen l'economia andorrana en una situació adequada per competir en igualtat de condicions amb les economies veïnes i convertir Andorra en una destinació atractiva.