Alta client

Si vol fer-se client de Crèdit Andorrà, tot seguit li especifiquem la documentació que necessitarà. Perquè el procediment d’obertura d’un compte nominatiu sigui més ràpid, pot fer arribar aquesta documentació a l’adreça següent:

100 - OFICINA INTERNACIONAL

Bonaventura Armengol, 6-8

AD500 - Andorra la Vella

Principat d’Andorra

Per a qualsevol aclariment, no dubti a posar-se en contacte amb els gestors de la nostra àmplia xarxa d’oficines.

Documentació necessària per a clients residents al Principat d’Andorra

 • Formulari de sol·licitud d’obertura de compte.

Descarregar formulari

 • Fotocòpia del passaport o d’un document d’identitat.
 • Acreditació del domicili habitual (per exemple, amb una factura de la companyia de subministrament de llum, aigua…), llevat que el passaport ja indiqui el domicili habitual.
 • Verificació de l’activitat professional declarada:

Si és treballador per compte aliè haurà d’aportar almenys un dels documents següents:

 • Contracte laboral vigent, en què s’identifiqui la persona física o entitat per a qui treballa (nom i cognoms, o denominació social).
 • Rebut de la nòmina (pensió o subsidi en cas d’atur de treball), amb una antiguitat inferior a 3 mesos en el moment de la presentació.
 • Extracte de cotització o certificat de l’organisme públic de seguretat social del qual resulti la vigència del treball assalariat.
 • Certificat de l’empresa per a la qual es treballa. 

Si és treballador per compte propi haurà d’aportar almenys un dels documents següents:

 • Alta d'activitat al registre de comerç, d’indústria o de professions liberals.
 • Declaració tributària corresponent al darrer exercici declarat.
 • Referències bancàries que incloguin l’activitat professional.
 • Atribució del número d’identificació fiscal per a activitats econòmiques.

Si no exerceix cap activitat econòmica haurà d’aportar:

 • Declaració jurada en què consti que no exerceix cap activitat econòmica remunerada.

Origen dels fons

Cal aportar documentació que acrediti la procedència dels fons del compte (extractes del compte d’origen dels diners, contractes que justifiquin els ingressos, etc.).

Documentació necessària per a clients no residents al Principat d’Andorra

 • Formulari de sol·licitud d’obertura de compte.

Descarregar formulari

 • Fotocòpia del passaport o d’un document d’identitat.
 • Acreditació del domicili habitual (per exemple, amb una factura de la companyia de subministrament de llum, aigua…), llevat que el passaport ja indiqui el domicili habitual.
 • Verificació de l’activitat professional declarada:

Si és treballador per compte aliè haurà d’aportar almenys un dels documents següents:

 • Contracte laboral vigent, en què s’identifiqui la persona física o entitat per a qui treballa (nom i cognoms, o denominació social).
 • Rebut de la nòmina (pensió o subsidi en cas d’atur de treball), amb una antiguitat inferior a 3 mesos en el moment de la presentació.
 • Extracte de cotització o certificat de l’organisme públic de seguretat social del qual resulti la vigència del treball assalariat.
 • Certificat de l’empresa per a la qual es treballa.

Si és treballador per compte propi haurà d’aportar almenys un dels documents següents:

 • Alta d'activitat al registre de comerç, d’indústria o de professions liberals.
 • Declaració tributària corresponent al darrer exercici declarat.
 • Referències bancàries que incloguin l’activitat professional.
 • Atribució del número d’identificació fiscal per a activitats econòmiques.

Si no exerceix cap activitat econòmica haurà d’aportar:

 • Declaració jurada en què consti que no exerceix cap activitat econòmica remunerada.

Origen dels fons

Cal aportar documentació que acrediti la procedència dels fons del compte (extractes del compte d’origen dels diners, contractes que justifiquin els ingressos, etc.)

Si resideix en un país membre de la UE, ha d’aportar, a més, la documentació següent: Un certificat als efectes de la Directiva 2003/48/CE, per evitar la retenció sobre els interessos al Principat d’Andorra.

Si resideix en altres territoris no membres de la Unió Europea, poden adreçar-se directament a Crèdit Andorrà, al telèfon +376 88 88 88 i els nostres gestors l'assessoraran sobre el procediment que ha de seguir.

Notes importants

 • La recepció de la documentació no pressuposa l’obertura del compte.
 • Des del moment en què Crèdit Andorrà accepti l’obertura del compte, el client disposarà d’un número IBAN. Tanmateix, si Crèdit Andorrà SA accepta l’operació d’obertura, es requerirà la presència del(s) titular(s) a les oficines de Crèdit Andorrà per a la signatura de la documentació contractual.
 • Això no obstant, qualsevol transferència que sigui rebuda no serà aplicada en el compte mentre no s’hagi formalitzat la signatura de la documentació contractual.
 • Crèdit Andorrà, SA no es fa responsable de les comunicacions que hagi d’efectuar el client davant de les autoritats competents dels seu país .
 • El sol·licitant i, si escau, el seu representant declaren que coneixen que les seves dades personals incloses en la documentació adjunta seran incorporades als fitxers de Crèdit Andorrà, SA.
 • De conformitat amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals, el sol·licitant té dret a accedir a aquests fitxers per consultar les seves dades, rectificar-les si fossin errònies o haguessin variat o a donar-les de baixa, segons el que preveu la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.