Crèdit Andorrà, la banca privada Andorrana

Al Grup Crèdit Andorrà escoltem els nostres clients, entenem les seves necessitats i analitzem el seu perfil.
Al Grup Crèdit Andorrà gestionem les inversions dels nostres clients intentant obtenir un rendiment conforme a les seves necessitats, les seves expectatives i el seu perfil inversor.
La gestió discrecional és l'opció que oferim als nostres clients si volen despreocupar-se de la dedicació que implica gestionar el seu patrimoni dia a dia.
26/04/2018

• Durant la seva intervenció davant els accionistes, el president del Consell d’Administr