Crèdit Andorrà, la banca privada Andorrana

Al Grup Crèdit Andorrà escoltem els nostres clients, entenem les seves necessitats i analitzem el seu perfil.
Al Grup Crèdit Andorrà gestionem les inversions dels nostres clients intentant obtenir un rendiment conforme a les seves necessitats, les seves expectatives i el seu perfil inversor.
La gestió discrecional és l'opció que oferim als nostres clients si volen despreocupar-se de la dedicació que implica gestionar el seu patrimoni dia a dia.
Crèdit Andorrà, resultats, beneficis, liquiditat, solvència
30/04/2015

El balanç consolidat del Grup Crèdit Andorrà el 31 de desembre del 2014 reflecteix el mantenim